39056 - 5 dígits del codi postal (pàgina 1)

CLINTON VOC COMPLEX
713 LAKEVIEW DRIVE
Mississippi, 39056 CLINTON
Nombre total de membres (SUMA DE GRAUS): 0
EASTSIDE ELEM
201 EASTHAVEN DRIVE
Mississippi, 39056 CLINTON
Nombre total de membres (SUMA DE GRAUS): 779
NORTHSIDE ELEM
1111 OLD VICKSBURG ROAD
Mississippi, 39056 CLINTON
Nombre total de membres (SUMA DE GRAUS): 717
CLINTON JR HI SCHOOL
711 LAKEVIEW DRIVE
Mississippi, 39056 CLINTON
Nombre total de membres (SUMA DE GRAUS): 930
LOVETT ELEM SCHOOL
2002 W NORTHSIDE DRIVE
Mississippi, 39056 CLINTON
Nombre total de membres (SUMA DE GRAUS): 435
SUMNER HILL JR HI SCHOOL
400 W NORTHSIDE DRIVE
Mississippi, 39056 CLINTON
Nombre total de membres (SUMA DE GRAUS): 435
CLINTON HIGH SCHOOL
401 ARROW DRIVE
Mississippi, 39056 CLINTON
Nombre total de membres (SUMA DE GRAUS): 1156
CLINTON PARK ELEM SCHOOL
911 OLD VICKSBURG ROAD
Mississippi, 39056 CLINTON
Nombre total de membres (SUMA DE GRAUS): 787